Zarządzanie nieruchomościami

Frapo - Invest Sp. z o.o. od wielu lat prosesjonalnie zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, lokalami handlowymi i usługowymi.

W ramach zarządzania oferujemy:
  • obsługę prawną (przygotowanie umów, wsparcie prawne);
  • obsługę administracyjną (m.in.zawieranie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów oraz późniejsze prowadzenie rozliczeń, zapewnienie dostaw usług komunalnych, dbanie o utrzymanie porządku na nieruchomości, w tym odśnieżanie);
  • obsługę techniczną (prowadzenie dokumnetacji technicznej, w tym książki obiektu budowlanego, przeglądy techniczne, gazowe, zlecenia i kontrola bieżących napraw i konserwacji budunku. zleceanie i kontrola usowania awarii i ich skutków);

 

KONTAKT

FRAPO-INVEST Sp. z o.o.
ul. Hurtowa 2
62-510 Konin
Tel. 063 240 17 00
Fax. 063 243 17 14
Email: frapogroup@frapogroup.pl