Dokumenty Spółki

Dokumenty Spółki

Wysokość należnej opłaty  przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym ustawą, za rok 2021: 0,00 zł

Wysokość należnej opłaty przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonych ustawą,
za rok 2022 wyniosła 9 987,42 PLN.

Wysokość należnej opłaty przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonych ustawą,
za rok 2023 wyniosła 14 546,23 PLN.