Dokumenty Spółki

Dokumenty spółki

Do pobrania: Informacja o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym 2020 i 2021 (pliki *.pdf)

 Wysokość należnej opłaty przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym ustawą, za rok 2021: 63 338,41 zł