Dokumenty Spółki

Dokumenty spółki

Do pobrania: Informacja o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym 2020, 2021 i 2022 (pliki *.pdf)

 Wysokość należnej opłaty przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym ustawą, za rok 2021: 63 338,41 zł

Wysokość należnej opłaty przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonych ustawą,
za rok 2022 wyniosła 27 698,37 PLN.