O nas

Dane rejestrowe

FRAPO-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

ul. Hurtowa 2
62-510 Konin 
woj. WIELKOPOLSKIE

NIP 6650003213
REGON 310513544
KRS 0000226210

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez:

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wysokość należnej opłaty  przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym ustawą, za rok 2020: 48088,95 zł