Dokumenty Spółki

Dokumenty Spółki

Wysokość należnej opłaty  przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym ustawą, za rok 2021: 8 118,15 zł

Wysokość należnej opłaty przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonych ustawą,
za rok 2022 wyniosła 35 297,28 PLN.