DLA AKCJONARIUSZY

DLA AKCJONARIUSZY

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Komplementariusz spółki Frapo-Economy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Ajcyjna siedzibą w Koninie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385039, NIP 6652970905, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,-PLN (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 roku.
Data publikacji 30-09-2020.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
 
Komplementariusz spółki Frapo-Economy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Ajcyjna siedzibą w Koninie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385039, NIP 6652970905, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,-PLN (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 roku.
Data publikacji 21-10-2020.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
 
Komplementariusz spółki Frapo-Economy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna siedzibą w Koninie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385039, NIP 6652970905, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,-PLN (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 roku.
Data publikacji 13-11-2020.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
 
Komplementariusz spółki Frapo-Economy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna siedzibą w Koninie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385039, NIP 6652970905, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,-PLN (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 roku.
Data publikacji 01-12-2020.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
 
Komplementariusz spółki Frapo-Economy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna siedzibą w Koninie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385039, NIP 6652970905, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,-PLN (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 roku.
Data publikacji 23-12-2020.