O nas

Dane rejestrowe

FRAPO ECONOMY Sp. z o. o. SKA

ul. Hurtowa 2
62-510 Konin 
woj. WIELKOPOLSKIE

NIP 6652970905
REGON 301730091
KRS 0000385039

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez:

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wysokość należnej opłaty  przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym ustawą, za rok 2020: 6928,79 zł